Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mainoistoimisto Hoop

Yhteystiedot:

puh. 040 7228722
Vartiotie 5
45100 Kouvola

2. Rekisterin nimi

Sinkkukaatorekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Sinkkukaatojen sähköiseen suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään pääasiallisesti tuotetietojen, tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle sähköpostilla. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Mainostoimisto Hoopin toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Sukupuoli
  • Kaupunki

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma liittymisilmoitus sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

8. Tarkastusoikeus

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1)

9. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä saamassaan sähköpostissa olevalla linkillä.

Yhteistyössä

Kouvolan Matkatoimisto | Happy Bowling | LähiTapiola | Tallink SiljaLine

© 2019 | Sinkkukaadot